10 oktober 2022

Word ook een Waterbaas

Vanaf maandag 10 oktober gelden er geen onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater meer in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta. Door de neerslag van de afgelopen periode en de steeds verder afnemende beregeningsbehoefte bij agrariërs kunnen ze de onttrekkingsverboden intrekken.

Droogte nog niet voorbij

Door de regen van de afgelopen periode zijn de waterstanden in de meeste sloten en beken weer op orde. Maar de grondwaterstanden zijn het afgelopen jaar flink weggezakt. We hebben dus nog steeds te maken met de gevolgen van de droogte. Daarom doet het waterschap er ook in de komende maanden alles aan om de grondwaterstanden te laten herstellen, zodat ze deze zo veel mogelijk aanvullen. Dit doen ze onder andere door de waterstanden zo hoog mogelijk te houden, waardoor er veel water in de bodem kan trekken.

Water is van iedereen

Het waterschap probeert dus zoveel mogelijk water vast te houden, bijvoorbeeld door de stuwen omhoog te zetten. Maar we kunnen het niet alleen. Alle inwoners, agrariërs, bedrijven, belangenorganisaties en andere overheden in ons werkgebied kunnen hun steentje bijdragen. Water is van iedereen en we moeten er dus samen voor zorgen dat er voldoende blijft voor iedereen.

Word ook een Waterbaas!

Wil jij ook bijdragen aan voldoende water? Dat is makkelijker dan je denkt! Alle kleine beetjes helpen. Met kleine aanpassingen in en om het huis kun je al veel bereiken. Bijvoorbeeld regenwater opvangen met een geveltuintje, balkonplantjes of een regenton. Maar ook afval uit het water halen is belangrijk. Zo help je niet alleen de waterkwaliteit te verbeteren maar zorg je ook voor een goede doorstroming van het water.

Bekijk de tips op der website van het waterschap