5 januari 2023

Wandel door nieuwe natuur

Nieuwjaarswandeling in nieuwe natuur! Zaterdag 14 januari 13:30 uur.

Polder Weimeren tussen Etten-Leur en Prinsenbeek is een natte natuurparel in ontwikkeling en daar gaat IVN Dintel- en Marklanden beginnen met haar eerste natuuractiviteit voor 2023!

Het is het eerste gebied wat onderhanden is genomen in het kader van de natuurontwikkelingsproject Noordrand Midden (www.brabantsedelta.nl/noordrandmidden).

We zien de eerste contouren van het plasdrasgebied met aangelegde rietvelden en al veel natuurschoon. De polder Weimeren is ongeveer 220 hectare groot. Hij verandert de komende jaren in een robuust natuurgebied met moeras, waterplassen, laagveenbosjes en ruige graslanden. Door het creëren van moeras ontstaat er een grotere biodiversiteit. Ze hopen in de toekomst roerdompen, blauwborsten en misschien wel otters te kunnen spotten. Weimeren ligt in het verlengde van de natte beemden van de Mark in de gemeente Breda, naast Rooskensdonk en de Vierde Bergboezem. De aanwezige vogelsoorten krijgen daardoor meer voedselaanbod en leefruimte. Weimeren heeft ook een waterbergingsfunctie. Er komt een grote waterplas van zo’n drie meter diep. Als er hoog water is in de Mark, heeft dat invloed op het waterpeil in de stad Breda. Door in dit gebied extra water op te vangen, houdt Breda droge voeten. De plas wordt er diep genoeg voor en krijgt bovendien een heel flauw aflopend talud. Daardoor krijgt het riet de kans om rietmoeras te vormen. Ook realiseren ze recreatieve voorzieningen. Niet zozeer om dwars door het gebied te wandelen, maar wel om vanaf de randen te kunnen genieten van de natuurlijke rust om het natuurgebied optimaal te beleven.

Om de natuur te kunnen ontwikkelen, moet het gebied anders worden ingericht en dus moet er grond worden verplaatst. Verwerken of afvoeren van grond is meestal een grote kostenpost. Maar in Weimeren kunnen ze hier slim mee omgaan. Er ligt namelijk nog een dijk in het gebied, die het hoge water van de Mark moet tegenhouden. Dit is een regionale kering van het waterschap. Deze dijk voldeed niet meer aan de nieuwe veiligheidseisen en moest sterker en hoger gemaakt worden. De bovengrond van de grond die ze niet in het project hoeven te gebruiken, gaan ze straks verwerken om deze kering te verbeteren. Ze gaan een echt robuuste dijk aanleggen. Er mogen straks zelfs koeien en wandelaars overheen lopen!

Een ander deel van de grond bevat veen. Dit wordt afgevoerd om te worden gebruikt voor bijvoorbeeld de champignonteelt.

Ga je mee kijken? Voor leden en niet-leden, iedereen is welkom!

Verrekijker mee en de laarzen aan! Inschrijven via de website.

Tijd: 13:30 uur. Locatie: Hondenuitlaatplek aan de rivier de Mark, einde Nieuwveerseweg. Inrijden bij café Den Elsakker. (Honden kunnen helaas niet mee, ook niet aan de lijn)

Bekijk hier ook de digitale wandeling door Weimeren: