10 juni 2024

Waar kun je veilig zwemmen (tijdens evenementen)?

De gemeente Breda maakt op een speciale website duidelijk of het wel of niet veilig is om te zwemmen in de singels van Breda en in de Waterakkers ter hoogte van Teteringen. Dat zijn geen officiële zwemwateren maar er worden regelmatig evenementen georganiseerd. Om die veilig te laten verlopen, geeft de gemeente met een kleursysteem aan of het water schoon genoeg is om in te zwemmen of niet. Het water kan namelijk tijdelijk vervuild zijn door een riooloverstort na een hevige regenbui. Ook kan er in de zomer blauwalg optreden als het water warmer wordt.

Meetsysteem
De gemeente is verantwoordelijk voor de volksgezondheid en helpt met deze website iedereen die verkoeling zoekt of deelneemt aan een evenement of het veilig genoeg is om in die wateren te gaan zwemmen. Dat is altijd op eigen risico! De gegevens waarop de gemeente de kleurcodes baseert komen van een meetsysteem dat samen met het waterschap is opgezet. Voor het waterschap biedt dit systeem extra inzicht in de ontwikkeling van de waterkwaliteit in de singels van Breda.

Kijk voor veilig zwemwater op zwemwater.nl

Spelende kinderen in het water
Alleen het water van officiële zwemplassen wordt in opdracht van de provincie gecontroleerd. En bij die zwemplassen zijn in de meeste gevallen voorzieningen zoals douches en EHBO aanwezig.

Het waterschap adviseert daarom om een duik te nemen in die officiële zwemplassen in de streek. Wil je weten waar die zijn? Kijk dan op www.zwemwater.nl of download de Zwemwaterapp via Google Play of de Apple App Store.