22 juni 2022

Van Gogh Nationaal Park Academie

Op 13 juni 2022 is de tweede ronde van de Van Gogh Nationaal Park Academieafgerond.

Van Gogh NP Academie is een samenwerkingsruimte voor initiatiefnemers die buiten de lijnen kleuren. Ze vinden er kennis, een nuttig netwerk, inspiratie en een podium voor hun plannen of ideeën die bijdragen aan de ambitie van Van Gogh NP.

De partners van het Van Gogh Nationaal Park zijn trots op hun leefomgeving. Dat blijkt wel uit ons Masterplan. We willen die leefomgeving nog gezonder, vitaler en mooier maken. Dat lukt het beste wanneer we als Brabanders, ondernemers en ambtenaren elkaar opzoeken en verbindingen aangaan. Met Van Gogh NP Academie bieden we een samenwerkingsruimte voor initiatiefnemers.

In de Van Gogh NP Academie werken initiatiefnemers samen met anderen aan het verwezenlijken van hun droom. De deelnemers komen uit alle hoeken van het gebied en hebben soms een klein, maar soms ook een heel groot idee. Ze hebben gemeen dat hun initiatief nog onvoldoende uit de verf komt langs de gebaande paden. In van Gogh NP Academie worden ze met anderen uitgedaagd om nieuwe wegen te verkennen.

Net als in de eerste ronde was er ook in de tweede ronde weer deelname vanuit de Baronie.

Zo was er een pitch van Pieter Brouwer uit Rijsbergen (De Breebroekerhoeve). “De zoektocht naar mogelijkheden voor het overschakelen van het varkensbedrijf  naar een extensieve zoogkoeienhouderij heeft ons bij Van Gogh NP en de Academie gebracht.”

Ook was er een pitch van Franca van Nunen (16 juni jl. nog aanwezig op de Netwerkdag van LandStad De Baronie). Zij heeft het bedrijf Green Passion. : “Ik ben een transitieversneller in de voedselketen. Als plattelandscoach help ik boeren met het ontdekken van nieuwe perspectieven en realiseren van nieuwe verdienmodellen. Zou je de boeren in het Van Gogh Nationaal Park ook kunnen helpen bij het benutten van kansen die ontstaan rondom toerisme en recreatie in dit mooie gebied?”

En verder was Marion Smans van de partij: klimaatpsycholoog (Stichting Breda stad in een park). Wat zij op korte termijn zou willen zien gebeuren:
-Blauwe Regens voor de binnenstad 2.0
-2 Vertiale tuinen
-Pop-up-forest
-1 Voorbeeld straat
-Een vergroeningsplan voor het centum van Breda
-Een community met meer ondernemers uit de binnenstad
-Samenwerking Tilburg en Eindhoven

Tenslotte, Cees Oostvogels van de Dorpsraad in Wernhout. Hij pleitte onder meer voor een toekomstbestendig buitengebied, te beginnen rond de beek Aa of Weerijs met mogelijkheden voor duurzaam ondernemen, natuurbehoud, waterbeheersing en recreatie. Ook ventileerde hij zijn droom om het fietspad Van Nassau tot Van Gogh (langs de Aa of Weerijs) door te trekken tot voorbij Wernhout, maar dan als een ‘beleefpad’.

Meedoen
Heb jij ook een mooi initiatief of een concreet plan? En draagt het bij aan een mooie, gezonde en groene leefomgeving binnen Van Gogh NP? En kom je via de gebaande paden (nog) niet waar je wil zijn met je idee? En wil je graag met anderen aan de realisatie gaan werken? Dan is de Van Gogh NP Academie iets voor jou. Stuur hiervoor een bericht naar info@vangoghnationaalpark.nl