11 december 2023

Subsidieregelingen voor energie- en afvalprojecten (DEI+) worden verbreed

Goed nieuws: subsidieregelingen voor energie- en afvalprojecten (DEI+) worden verbreed. De aangepaste subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie kan interessant zijn voor bedrijven die meer uit hun eigen afval willen halen. Ook projecten voor transport en opslag of gebruik van CO2 en biobrandstoffen kunnen profiteren. Voor de nieuwe DEI+-regeling komen niet alleen meer soorten afvalprojecten in aanmerking, projecten krijgen van de overheid ook langer de tijd om voor een lagere CO2-uitstoot te zorgen.

Via de zogenoemde DEI+-subsidieregeling, die vanaf vandaag is opengesteld, stelt het Rijk 140 miljoen euro beschikbaar voor ondernemers, een ruime verdubbeling vergeleken met de vorige aanvraagronde. Gesubsidieerde projecten moeten bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot in Nederland vóór 2034. De DEI+ is specifiek bedoeld om innovatieve technieken te testen in een pilotproject of te demonstreren in een demonstratieproject.
Het kabinet besloot het budget voor de DEI+ te verhogen nadat de regeling bij de vorige openstellingsronde ruimschoots werd overtekend. Voor de nieuwe ronde is ook het maximale subsidiebedrag per project verhoogd van maximaal 15 miljoen euro naar 30 miljoen euro.

Aanvragen
Aanvragen van de nieuwe DEI+-subsidie zijn vanaf vandaag mogelijk tot 29 augustus 2024. De DEI+ wordt uitgevoerd door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. DEI+ is een van de regelingen binnen de Topsector Energie.

Lees meer>>