20 september 2023

Subsidiefolder Groene Burgerinitiatieven

De folder ‘Subsidies en fondsen voor groene burgerinitiatieven’, gemaakt in opdracht van de provincie Noord Brabant, is onlangs geactualiseerd.

De folder is een interessante handreiking voor lokale groene burgerinitiatieven, die op zoek zijn naar financiering voor hun projecten. Naast provinciale regelingen bevat het overzicht ook informatie over subsidies en fondsen van derden, met links naar relevante webpagina’s en informatie.

Onder groene burgerinitiatieven wordt verstaan: initiatieven, die een positieve bijdrage leveren aan het milieu en/of de natuur.

Download hier de folder