9 november 2023

Staatsbosbeheer schenkt kerstbomen aan goede doelen

Recent heeft onze partner Staatsbosbeheer regio Baronie van Breda een bij het Merkske gelegen perceel met kerstbomen aangekocht. Dit met als doel om er een bloem- en kruidenrijk grasland van te maken. Wat uiteraard beter is voor de biodiversiteit.

 

 

Staatsbosbeheer heeft nu het initiatief genomen om de kerstbomen te schenken aan goede doelen, zoals de Voedselbank en andere organisaties die zich inzetten voor mensen met een kleine beurs en die zich de aanschaf van een kerstboom financieel niet kunnen veroorloven.

Wat een sympathieke actie!

Belangstellende organisaties (geen particulieren!) kunnen zich melden bij Helmut van Pelt, via h.vanpelt@staatsbosbeheer.nl