11 december 2023

Samenwerking LandStad De Baronie en Gemeente Gilze en Rijen

Op woensdag 13 december zetten burgemeester Derk Alssema van de gemeente Gilze en Rijen en Bert Kandel, voorzitter van Streeknetwerk LandStad De Baronie, hun handtekening onder een overeenkomst voor toetreding van de gemeente Gilze en Rijen tot het streeknetwerk LandStad De Baronie.

 

Het streeknetwerk, opgericht in 2012, bestaat nu uit de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Rucphen en Zundert en vaste partners waterschap Brabantse Delta, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Daarnaast kent het streeknetwerk een aantal projectpartners waaronder Van Gogh Nationaal Park, de ZLTO, de Agrarische Natuur Vereniging en Bijenlandschap West-Brabant.

Versterking van de streek
LandStad De Baronie is een streeknetwerk dat bijdraagt een vitale streek: de Baronie van Breda. Om dat te realiseren, initieert en stimuleert het netwerk al 11 jaar lang projecten die het woon-, leef- en verblijfsklimaat in onze mooie streek versterken. Dit gebeurt onder andere vanuit het Fonds Kleine Projecten. Inwoners, organisaties en ondernemers kunnen bij dit fonds via LandStad een financiële aanvraag indienen voor een klein project.  Daarnaast organiseert het streeknetwerk jaarlijks een Netwerkdag die zorgt voor nieuwe verbindingen tussen partijen. Het streeknetwerk is daarmee waardevol voor inwoners, organisaties, ondernemers én bezoekers.

Afspraken
In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd waarin omschreven staat welke ruimte LandStad De Baronie vanuit de gemeente Gilze en Rijen krijgt om gezamenlijke lokale en regionale belangen en doelen te realiseren op het gebied van streekproducten, natuur & water, erfgoed en vrijetijdseconomie. Van belang is een gemeente-overstijgende, integrale aanpak op deze thema’s. Deze koers zal de gemeente Gilze en Rijen vanaf nu volwaardig mee bepalen.

Intensivering samenwerking
LandStad De Baronie onderhield al een goede relatie met Gilze en Rijen, onder andere rondom de ontwikkeling van de fietsallée, de streekproductenkaart, de streekkrant ‘Op pad in de Baronie van Breda, de aanleg van zonnebloemranden en de samenwerking tussen de DMO’s / VVV’s, waaronder Toerisme de Baronie. Deze succesvolle projectsamenwerking geeft alle aanleiding om de samenwerking te intensiveren.

Met deze overeenkomst stelt de gemeente Gilze en Rijen bestuurlijke, ambtelijke en financiële faciliteiten beschikbaar aan LandStad De Baronie om de streekgebonden doelen te verwezenlijken en om mee te denken over de koers en activiteiten voor een aantrekkelijke streek voor bewoners en meerdaagse bezoekers.