20 februari 2024

Rijksoverheid investeert 15 miljoen euro in West-Brabant

De Rijksoverheid investeert 15 miljoen euro voor projecten via de Regio Deal West-Brabant. Deze projecten versterken de brede welvaart van de regio. De focus ligt op de innovatieve, plantaardige kracht van de regio. Regio West-Brabant (RWB, samenwerkingsverband van zestien West-Brabantse gemeenten) diende de aanvraag in met partners uit het onderwijs, overheden en bedrijfsleven.

Nu bekend is dat het Rijk daadwerkelijk wil investeren, start de fase om de Regio Deal te maken. Daarbij werken het Rijk en de regio het regionale voorstel met projecten verder uit. Naast de 15 miljoen euro van de Rijksoverheid investeren de deelnemende organisaties zelf miljoenen in de Regio Deal.

Bestuurlijk trekker en wethouder gemeente Breda Jeroen Bruijns is blij met de bijdrage én erkenning vanuit het Rijk: “Geweldig dat we met de Regio Deal een impuls kunnen geven aan de West-Brabantse welvaart. Daarmee helpen we niet alleen ons bedrijfsleven, maar investeren we vooral ook in het verbeteren van onze leefomgeving”, laat Bruijns weten. “Het Rijk bevestigt hiermee dat de regio enorm veel potentie heeft. Ik kan niet wachten om met de bedrijven, onderwijsinstellingen en alle andere betrokken organisaties aan de slag te gaan. We hadden wel meer gevraagd. Daarom gaan we met de partners op zoek naar andere cofinanciering om nog meer van ons plan uit te voeren.”

Stimuleren brede welvaart West-Brabant

West-Brabant scoort op dit moment minder goed op het gebied van brede welvaart. Brede welvaart is meer dan alleen economische welvaart: van een gezondere leefomgeving, het vergroten van vertrouwen in elkaar tot meer bestaanszekerheid. De Regio Deal is een financiële stimulans voor verbetering van die brede welvaart. West-Brabanders, van de deelnemende gemeenten tot onderwijsinstellingen, bedrijven, zorginstanties en maatschappelijke organisaties, hebben daarmee profijt van de Regio Deal.

Wat staat er op de planning?

De komende tijd gaat RWB met de projecteigenaren, de provincie en het Rijk samen in gesprek voor het verder uitwerken van projecten in de zogenoemde ‘Deal Making-fase’. De projecten vallen onder drie programma’s: ‘West-Brabant kiest plantaardig’, ‘West-Brabant maakt plantaardig’ en ‘Plantaardig West-Brabant zorgt voor een gezonde omgeving’. Naar verwachting kan de regio in november dit jaar de eerste financiële steun tegemoet zien vanuit de Rijksoverheid.

Over de programma’s en projecten

Het geld van de deal zet de regio dus in voor projectaanvragen die zich richten op onderzoek, ontwikkeling of groei van de brede welvaart.

  • West-Brabant kiest plantaardig door in de projecten in te zetten op bewustwording bij inwoners en organisaties. Denk aan bewustwordingsacties rondom plantaardig en gezond voedsel in sportkantines of buurthuizen.

  • West-Brabant maakt plantaardig door het testen van nieuwe plantaardige producten en de inzet van technologie en innovatie. Projecten in dit programma focussen zich meer op onderzoek, innovatie en robotisering. Bijvoorbeeld het toepassen van robots in de agrarische sector.

  • West-Brabant is voor iedereen een gezonde omgeving met een gezonde bodem, schoon water en biodiversiteit. Dit programma heeft bijvoorbeeld een project voor het beter opvangen van regenwater voor gebruik in tijden van droogte. Ook is er een projectaanvraag die zich richt op het aanleggen van voedselbossen.

Meer informatie

Meer informatie over het voorstel van West-Brabant voor aanpak van de brede welvaart via de Regio Deal staat op www.west-brabant.eu. Bekijk hier meer. Houd ook RWB-kanalen en die van partners in de gaten voor meer informatie en nieuws rondom de toekenning en verdere uitwerking van projecten.