13 maart 2023

Subsidietoekenning: Restauratie muurschilderingen De Trapkes in Sprundel

Nog dit voorjaar wordt in multifunctioneel dorpshuis De Trapkes in Sprundel gestart met de restauratie van muurschilderingen op de eerste verdieping van de voormalige kerk. LandStad De Baronie ondersteunt de werkzaamheden vanuit het Fonds Kleine Projecten.

In de in 2013 tot multifunctionele accommodatie verbouwde kerk aan het Kloosterplein, zijn de muurschilderingen op de bovenverdieping destijds niet meegenomen met de restauratie. Deze muurschilderingen laten inmiddels serieuze tekenen van verval zien. Het plan van Dorpswerk Sprundel is om deze muurschilderingen te behouden voor het nageslacht door deze te laten restaureren. Er staan spreuken en afbeeldingen op die tot de verbeelding spreken en die ze graag bij rondleidingen aan de bezoekers laten zien. Jaarlijks telt de voormalige kerk enkele duizenden bezoekers. In 1940 is een begin gemaakt met het aanbrengen van de muurschilderingen.

Fiona Broeders, decoratieve schilder met specialisatie het restaureren van teksten en muurschilderingen, gaat de werkzaamheden op zich nemen.  Zij gaat met de hulp van onze vrijwilligers het stucwerk en de schilderingen op de bovenverdieping herstellen in hun oorspronkelijke staat. Dit betekent dat er regelmatig een rolsteiger opgebouwd en afgebroken moet worden om de lopende activiteiten niet te vestoren.

De kosten van de werkzaamheden worden geschat op circa 23.000 euro. Naast LandStad De Baronie heeft ook de Mastboom-Brosens Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds al een bijdrage toegezegd.

(Foto’s: Corine Roks)