3 mei 2024

Regio aan de slag met lokale energiehubs

De Gemeenten Etten-Leur, Zundert, Roosendaal en Altena gaan samen met ZLTO en Regionale Energie Strategie (RES) West-Brabant aan de slag met lokale energiehubs. Het uitwisselen van lokaal geproduceerde groene stroom moet het elektriciteitsnet ontlasten.

In Breda vond onlangs de aftrap plaats van het Interreg-project ‘Circus’ waaronder de samenwerking tot stand kwam. ‘Het platteland biedt kansen om de energietransitie te versnellen. Boeren en tuinders kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren’, zegt ZLTO-bestuurder Remco Beekers.

‘Daarom is het goed dat ZLTO en RES West-Brabant met deze vier gemeenten samenwerken. Ik ben ervan overtuigd dat we mooie stappen gaan zetten om de netcongestie in de regio terug te dringen’, benadrukt Beekers.

Mestvergisting
In de vier gemeenten zijn al lokale energiehubs actief. Denk aan zonnepanelen op daken, windmolens, warmtekrachtkoppelingen in de tuinbouw, restwarmte benutten, groen gas produceren uit mestvergisting en energiebatterijen waarin tijdelijk energie wordt opgeslagen.

In Roosendaal produceren 35 bedrijven in coöperatieverband duurzame energie die ze ook lokaal uitwisselen. De komende jaren wil de coöperatie stappen zetten in het geautomatiseerd aansturen van systemen en processen. Dit vergroot de gelijktijdigheid van productie en afname van groene energie.

Kansen
Volgens wethouder Klaar Koenraad (GroenLinks) biedt dit mooie kansen. ‘We zijn als gemeente Roosendaal graag onderdeel van het project ‘Circus’ om versnellen van de energietransitie te stimuleren en te ondersteunen. Het Energiehandelsplatform Roosendaal is al een succes. Dat kan alleen nog maar groter en beter worden’, zegt ze.

‘Door samen te werken met ZLTO en de overige gemeenten kunnen we dit soort duurzame initiatieven opschalen en praktijkervaringen met elkaar delen. Zo kunnen we van elkaar leren en hoeven we niet ieder voor zich het wiel opnieuw uit te vinden’, zegt Koenraad.

Overige gemeenten
In Zundert, Etten-Leur en Altena zijn al energiehubs actief, variërend van windenergie tot de productie van groen gas door mestvergisting en van agri-PV tot warmtekrachtkoppelingen in de tuinbouw.

Het project ‘Circus’ wordt financieel mogelijk gemaakt door een Europese Interreg-subsidie van 242.000 euro. ‘Daarnaast leveren Regio West-Brabant en Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord- Brabant een bijdrage’, zegt projectleider Luuk van Wezel van ZLTO.

‘Het is mooi om te zien dat alle vier gemeenten achter dit project staan en vertrouwen hebben in ZLTO en lokale afdelingen. De energiehubs houden zeker niet op bij de gemeentegrenzen. Ook andere partijen zijn welkom’, zegt Van Wezel.

Bron: Nieuwe Oogst
Meer over: RES West-Brabant