27 februari 2024

Bijzondere bijdrage Rabobank aan belevingsroute ‘Van Nassau naar Van Gogh’

 

In het kader van het 125-jarig bestaan van Rabobank, hebben zij dit jaar een eenmalige extra bijdrage beschikbaar gesteld voor ons leefgebied. Deze genereuze financiële injectie stelt ons in staat om te investeren in lokale duurzaamheidsoplossingen en projecten die onze buurt nog mooier en duurzamer zullen maken. Dit is niet alleen een geweldige kans voor onze gemeenschap maar ook een unieke samenwerking tussen lokale partijen, met positieve gevolgen voor ons allemaal!

Succesvolle aanvragen voor projecten

LandStad De Baronie is verheugd om aan te kondigen dat twee veelbelovende projecten met succes zijn gehonoreerd door de Rabobank. Ons project voor bloemrijke zonnebloemranden heeft een toekenning van €7.500 ontvangen, en het project voor de aankleding van het fietspad van Nassau naar Van Gogh wordt ondersteund met een bedrag van €10.000. Deze projecten dragen niet alleen bij aan de biodiversiteit in de Baronie, maar stimuleren ook het toerisme in onze regio.

We willen graag onze oprechte dank uitspreken aan Rabobank voor hun gulle bijdrage en steun aan deze lokale initiatieven.

LandStad De Baronie ontvangt bijdrage van de Rabobank voor aankleding fietspad Van Nassau tot Van Gogh

Rabobank de Zuidelijke Baronie geeft streeknetwerk LandStad de Baronie € 10.000 voor de aankleding van het fietspad Van Nassau tot Van Gogh. Johan de Beer, van de ledenraad Rabobank de Zuidelijke Baronie overhandigde de cheque dinsdag 27 februari 2024 aan Bert Kandel, voorzitter van het streeknetwerk.

Met het bedrag worden de thema’s Nassau en Van Gogh langs de fietsroute belicht. Dit gebeurt door de verhalen te vertellen via informatieborden en QR codes. Onderweg komen er ook picknicktafels met reproducties van de schilderijen van Van Gogh. Maar ook met bordspellen die vooral voor de jeugd bedoeld zijn. Fietsers kunnen zowel in Zundert als in Breda starten.

Langs de oever van de beek Aa of Weerijs loopt het fietspad van Breda tot Zundert. Het fietspad is vijf jaar geleden tot stand gekomen op initiatief van een groep inwoners uit Zundert. LandStad de Baronie, provincie Noord-Brabant en de gemeenten Breda en Zundert werkten samen om het initiatief te realiseren. De wens is om het te laten uitgroeien tot een cultureel, informatief en educatief pad. Bovendien gaat LandStad samen met de gemeenten Breda en Zundert het fietspad uitbreiden tot een fietsroute van 40 kilometer.

Naast de Rabobank Zuidelijke Baronie, geeft ook Van Gogh Nationaal Park een financiële ondersteuning voor de aankleding. Het is de bedoeling dat de aankleding van de route voor de zomer gereed is.

Het project is mede tot stand gekomen op basis van ideeën van studenten van Avans Hogeschool in Breda. Bekijk de video.

Geïnteresseerden kunnen de route nu al fietsen. Een routekaart is verkrijgbaar bij de toeristische informatiepunten / VVV in Zundert en in Etten-Leur.

Aan een online link naar de route wordt gewerkt…