5 april 2023

Van Gogh Nationaal Park

Vincent van Gogh liet zich inspireren door het Brabantse land. En precies daar waar hij die inspiratie vond, ligt het Van Gogh National Park. Hier wordt ‘oud land’ met prachtige natuurgebieden, cultuurlandschap en het erfgoed van Vincent Van Gogh gekoesterd en zorgt innovatie met de spirit van Van Gogh voor een toekomstbestendig landschap dat oplossingen biedt voor hedendaagse, maatschappelijke vraagstukken.

Van Gogh Nationaal Park – Van Gogh NP – is volop in ontwikkeling. Brabantse partijen (overheden, bedrijven, organisaties en particulieren) hebben de krachten gebundeld en zijn gekomen tot een Masterplan voor deze ambitie.

Streeknetwerk LandStad De Baronie is trotse samenwerkingspartner van het Van Gogh Nationaal Park. En dat heeft een aantal belangrijke redenen. Vincent van Gogh werd in onze streek (in Zundert) geboren, in deze omgeving bracht hij zijn jeugd door en begon hij zijn artistieke carrière (in Etten-Leur).

Tientallen locaties in De Baronie herinneren aan Van Goghs Brabantse verleden. Plekken die hij bezocht, die hij tekende, die hij beschreef in zijn brieven en die hem later in Frankrijk inspireerden tot het maken van een aantal bekende schilderijen.

De streek telt bovendien 15 Van Gogh Monumenten en de prijswinnende Van Gogh fietsroute doorkruist De Baronie. Daarnaast prijzen we ons gelukkig met een uniek landschap ten zuiden van Breda: het beekdalenlandschap, een van de kerngebieden van het Van Gogh Nationaal Park. Bossen zoals het Mastbos, het Liesbos en het Ulvenhoutse Bos behoren tot de oudste van Nederland. Samen kunnen we dit toplandschap en onze topnatuur versterken en verbinden met het erfgoed en het gedachtengoed van Vincent van Gogh.

Wat ons als netwerkorganisatie met het Van Gogh Nationaal Park verbindt, is verder de aandacht en liefde voor de natuur, het landschap en de mens. Daarnaast vinden wij het belangrijk om samen te werken aan de ontwikkeling van dit gebied, met groen tot in de dorpen en steden. Gezond voor het welzijn van onze inwoners en bezoekers, goed voor de natuur en goed voor de economie.

De ontwikkelingen rond het Van Gogh Nationaal Park hangen ook nauw samen met onze bijdrage aan een Streekagenda. Een brede agenda voor een aantrekkelijk en gezond woon- en leefklimaat voor inwoners en bezoekers. Van Goghs karakter, zijn creativiteit, vernieuwingsdrang, verbeeldingskracht, eigenzinnigheid en lef zullen hierbij voor ons een leidraad en inspiratiebron zijn.

In de Baronie zijn twee unieke wandelingen: Van Gogh Nationaal Park wandelingen in  Zundert en in Etten-Leur.

Kijk voor meer informatie en actuele ontwikkelingen op www.vangoghnationalpark.com

Of bekijk de interessante nieuwsupdate met tal van initiatieven vanuit Van Gogh Nationaal Park op onze nieuwspagina.

Aanmelden voor de Van Gogh Nationaal Park Academie #5
De Van Gogh Nationaal Park Academie is een samenwerkingsruimte voor burgers, ondernemers en ambtenaren die ‘buiten de lijnen kleuren’.
Je vindt er kennis, een nuttig netwerk, inspiratie en een podium voor je plan of idee. In de academie werk je samen met anderen aan het verwezenlijken van elkaars dromen die op hun beurt bijdragen aan de ambities van het Van Gogh NP.

De deelnemers van de eerste vier edities van de Academie komen uit alle hoeken van het gebied (en dus zeker ook uit de Baronie) en hebben soms een klein, maar soms ook een heel groot idee. Ze hebben gemeen dat hun initiatief nog onvoldoende uit de verf kwam langs de gebaande paden. In van Gogh NP Academie werden ze uitgedaagd hun verlangens te verwoorden en verbeelden zodat anderen kunnen helpen met de realisatie daarvan.

Stuk voor stuk zijn de deelnemers initiatiefnemer van maatschappelijk relevante projecten die bijdragen aan een mooie, groene en gezonde leefomgeving. Ook lopen ze bijna allemaal tegen belemmeringen van wet- en regelgeving aan en zijn ze op zoek naar middelen om hun initiatief van de grond te krijgen.  Bovendien streven alle projecten naar maatschappelijk rendement, naar meer welzijn in plaats van welvaart.  Alle initiatiefnemers willen regisseur blijven van hun project om zo de energie blijvend te laten stromen en zijn ze zich ervan bewust dat ze volhardend moeten zijn om hun project te laten slagen. Met Van Gogh NP als ‘tussenruimte’ voelen de deelnemers van de Academie zich gesteund en zien ze dat ze er niet alleen voor staan.

Meld je nu via info@vangoghnationaalpark.nl aan voor de 5e editie van de Van Gogh NP Academie.

De 4e editie van de Academie is van start gegaan. Heb jij ook ideeen om de leefomgeving in Van Gogh NP nog gezonder, vitaler en mooier maken?  Zet de volgende data dan alvast in de agenda: 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december.

Maak kans op een Gouden Zaaier
Onlangs kwamen, onder leiding van dagvoorzitter Erik de Ridder, de partners van Van Gogh Nationaal Park met ruim zestig personen bij elkaar voor een halfjaarlijkse dosis inspiratie en kennisuitwisseling tijdens Van Gogh NP Atelier.
Aan het einde van het Atelier werd de ‘Gouden zaaier’ gepresenteerd. Vanaf 2023 wil Van Gogh NP samen met IVN Natuureducatie initiatiefnemers onderscheiden die zich zelf of samen met anderen inzetten voor een gezonde, groene en mooie omgeving. De onderscheiding bestaat uit een wisselbokaal en een geldbedrag. Partners, waaronder LandStad De Baronie, kunnen vanaf 1 januari 2023 initiatieven aanmelden via de website van Van Gogh NP. Een jury zal de initiatieven beoordelen en er tien nomineren. Tijdens het volgende Van Gogh NP Atelier op 25 mei 2023 worden de drie Gouden zaaiers uitgereikt. Meer info over De Gouden Zaaier.
Dus: heb jij een ‘gouden initiatief’, laat het ons weten!

“’t Jammere zit hem gedeeltelijk daarin dat als verschillende personen zamen een zelfde zaak liefhebben en er aan werken, door eendragt magt ontstaat en zij vereenigd meer kunnen dan hun verschillende energies, elk in afzonderlijke rigting strevende, vermogen.
Men versterkt elkaar als men zamen werkt en er vormt zich een geheel zonder dat de zamenwerking de persoonlijkheid hoeft uit te wisschen.”

(Vincent van Gogh in een brief aan zijn broer Theo, 1883)