13 september 2023

Van Gogh Nationaal Park

Vincent van Gogh liet zich inspireren door het Brabantse land. En precies daar waar hij die inspiratie vond, ligt het Van Gogh National Park. Hier wordt ‘oud land’ met prachtige natuurgebieden, cultuurlandschap en het erfgoed van Vincent Van Gogh gekoesterd en zorgt innovatie met de spirit van Van Gogh voor een toekomstbestendig landschap dat oplossingen biedt voor hedendaagse, maatschappelijke vraagstukken.

Van Gogh Nationaal Park – Van Gogh NP – is volop in ontwikkeling. Brabantse partijen (overheden, bedrijven, organisaties en particulieren) hebben de krachten gebundeld en zijn gekomen tot een Masterplan voor deze ambitie.

Streeknetwerk LandStad De Baronie is trotse samenwerkingspartner van het Van Gogh Nationaal Park. En dat heeft een aantal belangrijke redenen. Vincent van Gogh werd in onze streek (in Zundert) geboren, in deze omgeving bracht hij zijn jeugd door en begon hij zijn artistieke carrière (in Etten-Leur).

Tientallen locaties in De Baronie herinneren aan Van Goghs Brabantse verleden. Plekken die hij bezocht, die hij tekende, die hij beschreef in zijn brieven en die hem later in Frankrijk inspireerden tot het maken van een aantal bekende schilderijen.

De streek telt bovendien 15 Van Gogh Monumenten en de prijswinnende Van Gogh fietsroute doorkruist De Baronie. Daarnaast prijzen we ons gelukkig met een uniek landschap ten zuiden van Breda: het beekdalenlandschap, een van de kerngebieden van het Van Gogh Nationaal Park. Bossen zoals het Mastbos, het Liesbos en het Ulvenhoutse Bos behoren tot de oudste van Nederland. Samen kunnen we dit toplandschap en onze topnatuur versterken en verbinden met het erfgoed en het gedachtengoed van Vincent van Gogh.

Wat ons als netwerkorganisatie met het Van Gogh Nationaal Park verbindt, is verder de aandacht en liefde voor de natuur, het landschap en de mens. Daarnaast vinden wij het belangrijk om samen te werken aan de ontwikkeling van dit gebied, met groen tot in de dorpen en steden. Gezond voor het welzijn van onze inwoners en bezoekers, goed voor de natuur en goed voor de economie.

De ontwikkelingen rond het Van Gogh Nationaal Park hangen ook nauw samen met onze bijdrage aan een Streekagenda. Een brede agenda voor een aantrekkelijk en gezond woon- en leefklimaat voor inwoners en bezoekers. Van Goghs karakter, zijn creativiteit, vernieuwingsdrang, verbeeldingskracht, eigenzinnigheid en lef zullen hierbij voor ons een leidraad en inspiratiebron zijn.

In de Baronie zijn twee unieke wandelingen: Van Gogh Nationaal Park wandelingen in  Zundert en in Etten-Leur.

Kijk voor meer informatie en actuele ontwikkelingen op www.vangoghnationalpark.com

Of bekijk de interessante nieuwsupdate met tal van initiatieven vanuit Van Gogh Nationaal Park op onze nieuwspagina.

Partners Van Gogh Nationaal Park geven meer kleur en leven aan het landelijk gebied
Van Gogh Nationaal Park gaat samen met Brabants Landschap en andere partners aan de slag met het realiseren van 1000 kilometer nieuwe landschapselementen in het landelijk gebied. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambitie van zowel betrokken partijen als de provincie Noord-Brabant voor 10% groenblauwe dooradering ter versterking van landschap en biodiversiteit. De eerste stappen om dit doel te behalen worden nu gezet. De komende anderhalf jaar worden aantrekkelijke regelingen voor agrariërs ontwikkeld en wordt een webapplicatie gemaakt waar Brabanders en bedrijven kunnen zien welke projecten zij financieel kunnen ondersteunen. Lees meer.

“’t Jammere zit hem gedeeltelijk daarin dat als verschillende personen zamen een zelfde zaak liefhebben en er aan werken, door eendragt magt ontstaat en zij vereenigd meer kunnen dan hun verschillende energies, elk in afzonderlijke rigting strevende, vermogen.
Men versterkt elkaar als men zamen werkt en er vormt zich een geheel zonder dat de zamenwerking de persoonlijkheid hoeft uit te wisschen.”

(Vincent van Gogh in een brief aan zijn broer Theo, 1883)