10 januari 2023

Samenwerking Streekmusea

LandStad De Baronie onderhoudt een warme band met de musea in de streek. LandStad stimuleert de samenwerking tussen de verschillende musea. Het Stedelijk Museum Breda speelt hierbij een belangrijke rol, evenals Erfgoed Brabant.

De voorbije periode zijn de collecties van diverse streekmusea geïnventariseerd en gedigitaliseerd. Daarnaast is gekeken naar een gezamenlijke expositie. Een mooie voorbeeld hiervan was Bevochten Baronie.

In Breda en omgeving werkten in 2019 maar liefst acht musea samen in een tentoonstelling die was te zien in de projectruimte NEXT van het Stedelijk Museum Breda. De zeven partners waren:

-Streekmuseum Alphen
-Maczek Memorial Breda (MMB) – Breda
-Historische Verzameling KMA – Breda
-Nederlands Drukkerij Museum – Etten-Leur
-Heemkundig Museum Paulus van Daesdonck – Ulvenhout
-Princenhaags Museum – Breda
-Mobilisatiemuseum ‘Weest op uw hoede’ – Prinsenbeek

Voorwerpen, foto’s en documenten vertelden het verhaal van het dagelijks leven en van heldendaden in Breda en omgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog en rond de bevrijding.

Binnenkort lees je hier meer over nieuwe initiatieven.