20 maart 2022

Samenwerking toeristische organisaties

Niets wat we liever doen bij Landstad De Baronie: verbinden en samenwerken. Om die reden nam in 2021 het streeknetwerk het initiatief om ook de toeristische organisaties, de VVV’s en de toeristische informatiepunten eens bij elkaar te roepen. Om kennis te maken met elkaar en om te bespreken hoe onze streek, de Baronie van Breda, nog beter op de kaart gezet kan worden.

En daaruit zijn al mooie dingen voortgekomen. Zo heeft Breda Marketing een groot deel van het topaanbod in beeld gebracht op de website welkominbreda.nl en is er nu al een paar jaar op rij, samen met alle VVV’s en infopunten, een mooie Baroniekrant gemaakt. De krant, een leuke Streekproductenkaart en een overzicht van de VVV’s / toeristische informatiepunten in de streek is te vinden op onze website www.magievandebaronie.nl

Maar hoe nu verder? LandStad De Baronie en Breda Marketing hebben onderzoek laten doen naar de mogelijkheden en kansen voor meer samenwerking in de streek. Om inwoners, bezoekers en toeristen nog meer te laten genieten van de mooie en veelzijdige Baronie.

Op 30 maart 2022 vond in Breda de aftrap plaats van het project Regiomarketing, waarbij al partijen gaan proberen om De Baronie samen op de kaart te zetten.