8 september 2022

Samenwerking toeristische organisaties

Niets wat we liever doen bij Landstad De Baronie: verbinden en samenwerken. Om die reden nam in 2021 het streeknetwerk het initiatief om ook de toeristische organisaties, de VVV’s en de toeristische informatiepunten eens bij elkaar te roepen. Om kennis te maken met elkaar en om te bespreken hoe onze streek, de Baronie van Breda, nog beter op de kaart gezet kan worden.

En daaruit zijn al mooie dingen voortgekomen. Zo heeft Breda Marketing een groot deel van het topaanbod in beeld gebracht op de website welkominbreda.nl en is er nu al een paar jaar op rij, samen met alle VVV’s en infopunten, een mooie Baroniekrant gemaakt. De krant, een leuke Streekproductenkaart en een overzicht van de VVV’s / toeristische informatiepunten in de streek is te vinden op onze website www.magievandebaronie.nl

Maar hoe nu verder? LandStad De Baronie en Breda Marketing hebben onderzoek laten doen naar de mogelijkheden en kansen voor meer samenwerking in de streek. Om inwoners, bezoekers en toeristen nog meer te laten genieten van de mooie en veelzijdige Baronie.

Op 30 maart 2022 vond in Breda de aftrap plaats van het project Regiomarketing, waarbij al partijen gaan proberen om De Baronie samen op de kaart te zetten.

Inmiddels zijn we met alle VVV’s, Toeristische Informatiepunten en Breda Marketing een aantal keren bij elkaar gekomen. Dat is fijn en belangrijk! Onder andere om te kijken hoe we de online zichtbaarheid van de streek en de onderlinge samenwerking kunnen verbeteren. Hierbij wordt ook gekeken naar voorbeelden uit andere streken, zoals de regio Eindhoven en de regio de Peel. Projectleiders vanuit die gebieden hebben ons bijgepraat en uiteraard was dat zeer leerzaam.

Naast het feit dat we heel graag een online platform voor de streek op zouden gaan tuigen, zijn enkele VVV’s al ijverig aan de slag gegaan met een eigen nieuwe website. Nadat eerder VVV Oosterhout een nieuwe website kreeg, is dit sinds augustus 2022 ook het geval voor VVV Zundert. Gefeliciteerd daarmee!

Een aantal VVV’s / Toeristische Informatiepunten in de streek heeft besloten om vast te houden aan hun eigen bestaande website, maar hebben wel de wens om middels bepaalde technische koppelingen hun belangrijkste informatie voor bezoekers (een breder publiek) te ontsluiten via het mogelijk toekomstige online platform voor de streek. De mogelijkheden hiertoe worden onderzocht en dat gebeurt in samenwerking met Regio West-Brabant. Hiervoor zal binnenkort een kwartiermaker worden aangesteld, wat nog dit jaar moet leiden tot een adviesrapport met aanbevelingen..

Uiteraard houden we je daarvan hier op de hoogte.