5 augustus 2023

Doneer voor: Bloemenranden langs akkers en fietsroutes


Verspreid over heel de Baronie, op zo’n 30 locaties langs akkers en fiets- en wandelroutes, zijn onlangs zonnebloemzaden en een zogenoemd ‘onderzaaimengsel’ gezaaid. Het gaat in totaal om zo’n 17 kilometer, ruim 7 kilometer meer dan in 2022! We hebben dit project kunnen realiseren in samenwerking met enkele agrarische natuurverenigingen (ANV’s) en dankzij een bijdrage van Van Gogh Nationaal Park. De randen staan op dit moment volop in bloei. Onderaan dit bericht een foto-album met enkele foto’s uit de polders van Etten-Leur.

In 2022 heeft LandStad De Baronie 10,5 kilometer aan zonnebloemranden langs maïspercelen weten
te realiseren. Dit dankzij een royale financiële actie uit eigen middelen, vanwege het tienjarig
bestaan, en een bijdrage van de gemeente Breda. Middels onze intensieve en positieve contacten in
het buitengebied met o.a. de ANV (Agrarische Natuurvereniging) Baarle hebben we dit in een korte
tijd weten te organiseren met een veertiental boeren. Uit reacties van boeren, maar vooral van
passanten, hebben we mogen constateren dat dit een enorm succes is geworden. Niet alleen
vanwege de mooie bloemen, maar ook vanwege de bevordering van de biodiversiteit. Dit is ook te
zien in de insectenmonitorig van de ANV tussen Baronie en Markiezaat die in 2022 bij een soortgelijk
project is uitgevoerd. Niet voor niks staat het project op de nominatie om te worden toegevoegd aan
de StiLa regeling.

Dit jaar willen we het project continueren en uitbreiden over heel het grondgebied van de Baronie.
Daarnaast willen we insteken op een meerjaren-aanpak aangezien insecten jaarlijks moeten worden
gesteund. Hiervoor hebben we de samenwerking gezocht met verschillende partijen. Deze worden
later onder het kopje stakeholders benoemd. In overleg met Van Gogh Nationaal Park is afgesproken
dit project in 2023 te continueren met een financiële bijdrage van VGNP met als toekomstperspectief
dat het onderdeel wordt van het parapluthema groenblauwe dooradering/paden. Ook dient te
worden aangesloten bij bijenprojecten die zowel lokaal, regionale als provinciaal lopen of nog
worden opgezet.

Doel
Het project heeft meerdere doelen:
# Bewoners en bezoekers laten genieten van bloemrijke zonnebloemranden.
# Het meerjarig bevorderen van de biodiversiteit langs akkers en in het bijzonder mais.
# boeren positief in het daglicht zetten.
# Onderdeel worden van het parapluthema Groenblauwe dooradering/paden van Van Gogh
Nationaal Park.

Voorwaarden/richtlijnen bloemrijke randen:
# Er wordt een 3-jarig contract aangegaan; wel ruimte om te verplaatsen binnen bedrijf.
# De grondeigenaren gaan akkoord met het plaatsen van informatieborden.
# De ANV zorgt voor het inzaaien en bepaalt het zaadmengsel in overleg met bijenlandschap West
Brabant.
# De zaaidatum van de randen is weersafhankelijk halverwege mei.
# De rand wordt niet geoogst en pas in het late voorjaar van het jaar erna vernietigd. Hierdoor
hebben vogels en andere dieren zo lang mogelijk profijt van de randen.
# Minimaal 50% procent van de randen moet op de zonkant liggen voor bijen en andere insecten.
# Minimaal 2/3 van de randen moet op een zichtlocatie liggen voor bezoekers en bewoners.
# De uitkering zal €2000,- per ha per jaar zijn.
Stakeholders
De tot nu toe benaderde stakeholders zijn zeer enthousiast over het aanstaande project en zijn ook
voornemens hierin te participeren.

Projectleiding: S. Gabriel, streekmanager LandStad De Baronie
Uitvoeringspartners:
– Agrarische natuurvereniging Baarle Nassau eo.
– Agrarische natuurvereniging tussen Baronie en Markiezaat
Kennispartners:
– Bijenlandschap West Brabant
– ZLTO
Marketingpartners:
– Visit Brabant
– DMO`s in de Baronie
– Van Gogh NP

Hoe meer fondsen we werven hoe meer bloemrijke randen gerealiseerd worden.
De deelnemers/boeren tekenen een 3 jarig contract, niet gebruikte fondsen worden doorgeschoven
naar het volgend jaar. LandStad wil de bijdrage in de toekomst vanuit het streeknetwerk afbouwen,
omdat wij projecten ‘aanjagen’ en proberen elders te laten continueren. Het streven is om in 2024
en 2025 meer inkomsten te genereren via het project “Centje voor de natuur”.

Jouw donatie is welkom: Centje voor de natuur
Via Centje voor de Natuur haalt LandStad de Baronie “kleine” bedragen op bij particulieren en
bedrijven om natuurprojecten te realiseren. Op deze manier testen wij de bereidheid van bedrijven,
bewoners en bezoekers om financieel bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van hun eigen
omgeving. Ons streven is om dit geld in 2023 te gebruiken voor de zonnebloemranden.

Via het project Centje voor de Natuur willen we “kleine” bedragen ophalen bij particulieren en bedrijven om zo nog meer zonnebloemranden te realiseren. Op deze manier willen wij testen of er bereidheid is om financieel bij te dragen aan natuurprojecten. Het doel is om bloemenranden aan te leggen op goed zichtbare locaties, gefinancierd door o.a. particulieren en het bedrijfsleven, om zo meer biodiversiteit op landbouwgrond te creëren en de verbinding tussen boeren en de maatschappij te versterken.

Wij bieden verschillende sponsorpakketten aan voor de aanleg van bloemenranden:

100m2 voor €25,00
300m2 voor €75,00
500m2 voor €125,00
1000m2 voor €250,00
4000m2 voor €1000,00 (inclusief een bord met vermelding van de sponsor)
10.000m2 voor €2500,00 (inclusief een bord met vermelding van de sponsor)

We nodigen je graag uit om deel te nemen aan ons project en samen te werken aan een groenere en biodiverse omgeving. Neem contact met ons op voor meer informatie of als je geïnteresseerd bent in een van de sponsorpakketten.

Lees meer over Centje voor de natuur.

Planning:
– Juni ’22 – oktober ‘23
# monitoring opkomst en ontwikkeling bloemenranden
# Gesprekken met samenwerkingspartners
# Monitoring/evaluatie bloemenstroken
# Succes communiceren
– November/december ‘23
# Evaluatie en indien succesvol: plan voor opschaling
Herhalen in 2024 en 2025.
2025: evaluatie en continuering bekijken.