30 januari 2024

Bloemenranden langs akkers en fietsroutes


Foto: Marlies van Geel

In 2022 heeft LandStad de Baronie 10,5 kilometer aan zonnebloemranden langs mais percelen weten te realiseren en in 2023 zelfs 17 kilometer. In 2022 dankzij een royale financiële actie uit eigen middelen, vanwege het tienjarig bestaan. In 2023 door een royale bijdrage vanuit Van Gogh Nationaal Park. En een bijdrage van de gemeente Breda.

Middels onze intensieve en positieve contacten in het buitengebied met o.a. de ANV (Agrarische Natuurvereniging) Baarle en tussen Baronie en Markiezaat hebben we dit in een korte tijd weten te organiseren. Uit reacties van boeren, maar vooral van passanten, hebben we mogen constateren dat dit een enorm succes is geworden. Niet alleen vanwege de mooie bloemen, maar ook vanwege de bevordering van de biodiversiteit. Dit is ook te zien in de insectenmonitorig van de ANV tussen Baronie en Markiezaat die in 2022 bij een soortgelijk project is uitgevoerd.

Doel
Dit jaar willen we het project continueren over heel het grondgebied van de Baronie. 2024, het Jaar van de zonnebloem, is een overgangsjaar waarin we op alternatieve manieren proberen het budget bij elkaar te krijgen, zodat we kunnen investeren in een meerjarige aanpak, aangezien insecten jaarlijks ondersteuning nodig hebben.

Het project heeft meerdere doelen:
# Insecten en vogels: het bloemenmengsel is inheems én zorgt voor een bloeiboog van mei t/m oktober zodat er de gehele periode eten is voor insecten. Vanaf oktober eten de vogels de zaden op
# Boeren: positieve uitstraling van de sector én een financiële vergoeding voor het aanplanten van deze stroken.
# Aantrekkelijkheid van de streek: de randen komen zoveel mogelijk langs fiets- en wandelpaden waardoor bewoners en bezoekers de stroken beleven.
# Zoveel mogelijk de verbinding leggen met het jaar van de zonnebloem vanuit Van Gogh NP.

Voorwaarden/richtlijnen bloemrijke randen
Hieronder de belangrijkste voorwaarden en richtlijnen.
# Er wordt getracht een 3-jarig contract aan te gaan; wel ruimte om te verplaatsen binnen bedrijf.
# De grondeigenaren gaan akkoord met het plaatsen van informatieborden.
# De ANV zorgt voor het inzaaien en bepaalt het zaadmengsel in overleg met bijenlandschap West Brabant.
# De zaaidatum van de randen is weersafhankelijk halverwege mei.
# De rand wordt niet geoogst en pas in het late voorjaar van het jaar erna vernietigd. Hierdoor hebben vogels en andere dieren zo lang mogelijk profijt van de randen.
# Minimaal 50% procent van de randen moet op de zonkant liggen voor bijen en andere insecten.
# Minimaal 2/3 van de randen moet op een zichtlocatie liggen voor bezoekers en bewoners.
# De uitkering zal ongeveer €2000,- per ha per jaar zijn.

Stakeholders
De tot nu toe benaderde stakeholders zijn zeer enthousiast over het aanstaande project en zijn ook voornemens hierin te participeren.

Interesse? Neem contact op met onze streekmanager Sjoerd Gabriel via streekmanager@landstaddebaronie.nl