20 mei 2023

Aankleding Fietsallee

In de gemeente Alphen-Chaam werd al jaren (vanaf 2007) gesproken over de wens om een fietsallee aan te leggen: een brede fietsverbinding tussen Ulvenhout en het Bels Lijntje in Alphen, het toeristische fietspad over de oorspronkelijke spoorlijn Tilburg-Turnhout. Staatsbosbeheer, de Gemeenten Gilze-Rijen, Alphen-Chaam en de Provincie hebben i.s.m. LandStad De Baronie gevonden in dit plan.

In 2018 werden verschillende bestaande fietspaden in de Chaamse Bossen zodanig slecht, door onder andere de droogte, dat ze afgesloten werden voor fietsers. De bestaande, vaak smalle, fietspaden kregen last van veel wortelopdruk, scheefliggende tegels en gescheurd asfalt, waardoor het risico op ongevallen te groot werd. Beide gemeenten ondernamen toen actie om geld ter beschikking te stellen voor de Fietsallee.

Vrijdag 1 mei 2021 werd de nieuwe 11-kilometer-lange, brede, veilige en comfortabele Fietsallee door de bossen van Chaam en Gilze opgeleverd. Het totale traject loopt tussen het Ulvenhoutse voorbos en het Bels Lijntje in Alphen. De verbinding gaat onder meer over de Royaaldreef, Slingerdreef, Kleine Slingerdreef, Huisdreef, Putvenweg en Flaasdijk.

Begin 2023 was het tijd voor een volgende stap: het verfraaien en aankleden van de Fietsallee voor meer beleving. Op 17 mei 2023 was de presentatie van Beleefroute De Fietsallee.