20 maart 2022

10 km landschapselementen

LandStad De Baronie heeft de ambitie om nog dit voorjaar samen met diverse partners in het gebied minimaal 10 kilometer natuurlijke landschapselementen aan te brengen in de streek. Het initiatief komt voort vanuit het 10-jarig bestaan van LandStad.

Samen met de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Baarle Nassau e.o. is inmiddels al 10 km aan zonnebloemranden geregeld. Deze komen langs maispercelen in met name Baarle, Alphen en Gilze. We zijn ook in contact gekomen met de andere ANV’s uit de regio én met Bijenlandschap West-Brabant. Dit biedt veel aanknopingspunten om verder te praten voor een blijvende aanpak in de komende jaren, met meer verspreiding over de Baronie en met betere kwaliteit/diversiteit in landschapselementen. Denk hierbij niet alleen aan het bloemrijk inzaaien van percelen en akkerranden, maar ook aan de aanleg van bijvoorbeeld houtwallen.