18 juli 2022

Plan voor nieuw Bredaas stadspark


De gemeente Breda koopt het terrein Seelig-zuid met de ‘witte huisjes’ aan de Fellenoordstraat van het Rijksvastgoedbedrijf. Dit terrein wordt nu nog gebruikt door het ministerie van Defensie. Met deze aankoop is de weg vrijgemaakt voor de verdere ontwikkeling van dit gebied tot een stadspark. Het plan is ook om de rivier de Nieuwe Mark over het terrein door te trekken.

Met de ondertekening van de koopovereenkomst komen gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf overeen dat het kazerneterrein op 30 juni 2024 in eigendom aan de gemeente wordt overgedragen. Ook staat vast dat Defensie na die datum nog enige tijd gebruik zal blijven maken van de kazernegebouwen totdat de nieuwbouw voor die militaire eenheden klaar is. Verder is duidelijk geworden dat De Rooi Pannen afziet van de aankoop van de witte huisjes en zich concentreert op het noordelijk deel van het Seelig-terrein.

Seelig-terrein

Het kazerneterrein en het gebied van het voormalige belastingkantoor (de Teruggave) worden ontwikkeld tot een nieuwe woonbuurt en een stadpark. De aanleg van het park kan starten halverwege 2024. De rivier de Nieuwe Mark wordt in de toekomst vanaf de Fellenoordstraat doorgetrokken over het zuidelijke deel van het Seelig-terrein en mondt dan uit naast de witte huisjes in de singel.

In 2020 startte de gemeente samen met inwoners en allerlei partijen in de stad een participatieproces om na te denken over de toekomst van dit gebied. Dit heeft geleid tot een visie op het karakter van het toekomstige Seelig Park, dat hier gerealiseerd gaat worden.

Blij met belangrijke stap

Wethouder Daan Quaars hierover: “Ik ben enorm bij dat we deze belangrijke stap kunnen zetten. Een mijlpaal! De aankoop maakt de weg vrij om dit terrein, dat alle Bredanaars kennen maar waar je alleen op uitnodiging mocht komen als je moest worden gekeurd voor je dienstplicht, te transformeren tot een groen en gastvrij stadspark. En aan onze ambitie om een stad in het park te worden.

Met de onderwijscampus van de Rooi Pannen op het noordelijk deel van het Seelig-terrein en het park dat hier op het zuidelijke deel moet gaan komen, wordt dit een uniek stukje Breda! Ik kijk er al naar uit dat ik hier in de toekomst met een bootje over de Nieuwe Mark door het park kan varen.”

Co-creatie

In een vijftal sessies dachten Bredanaars samen met de gemeente na over het karakter van het toekomstige park. Dit gebeurde aan de hand van vier thema’s: Plek voor iedereen, Seeligkwartier verbonden, Leven in/met de natuur en Ruimte voor experiment. De opbrengsten van dit proces zijn vervat in een speciale editie van het Gasthuisvelden Magazine.  Deze is te bekijken op www.gasthuisvelden.nl.

De visie vormt de basis voor verdere uitwerking in een inrichtingsplan voor het park. In de komende jaren blijven de belangstellenden uitgenodigd om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van dit gebied. Na de eigendomsoverdracht medio 2024 wordt het terrein opengesteld en kan het park gaan groeien.