Doel

LandStad De Baronie is een streeknetwerk dat werkt aan een vitale regio: de Baronie van Breda. Om dat te realiseren, initiëren en stimuleren we al 10 jaar lang projecten die het woon-, leef- en verblijfsklimaat in onze mooie streek versterken. Daarnaast organiseren wij twee keer per jaar een Netwerkdag voor ons trouwe netwerk en zorgen wij voor nieuwe verbindingen tussen partijen.

Ook verstrekken wij regelmatig subsidies aan initiatieven uit de streek. Dat doen we vanuit ons Fonds Kleine Projecten, samen met overheden, onderwijs, ondernemers, overige maatschappelijke organisaties (de 4 O’s), plus de inwoners van onze 7 gemeenten.