Bestuur

Naast het Baronieteam kent LandStad De Baronie ook een zogenoemde Baronietafel. Twee keer per jaar, in het voor- en najaar, komen de bestuurders van ons samenwerkingsverband bij elkaar onder leiding van de voorzitter van de streekorganisatie, Bert Kandel.

In het voorjaarsoverleg wordt onder andere de Voortgangsrapportage besproken en het najaar wordt onder andere het Jaarplan (link document) voor het komende jaar vastgesteld. Dit gebeurt inclusief de financiering van de proces- , organisatie- en projectkosten van het streeknetwerk.

Leden Baronietafel:
Johan de Beer (Zundert)
Dees Melsen (Oosterhout)
Ger de Weert (Etten-Leur)
Erik Wilmsen (Alphen-Chaam)
Nico Sommen (Baarle-Nassau)
Johan van den Hout (Staatsbosbeheer)
Dorina Willemse (Natuurmonumenten)
Hans-Peter Verroen (Waterschap Brabantse Delta)
Tim van het Hof (Breda)
Laura Matthijssen (Rucphen)