Team

Het Baronieteam is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Jaarplan. Het team, hoofdzakelijk bestaande uit beleidsmedewerkers van onze 7 gemeenten en van onze vaste partners, is betrokken bij diverse projecten en het ‘makelen’ en ‘schakelen’ in de streek.

Het Baronieteam zorgt ervoor dat behoeften, wensen, vragen, suggesties, projectinitiatieven etc. vanuit het gebied worden doorgeleid naar de juiste partij, contactpersoon of project.
De teamleden vangen signalen op van partijen en inwoners in het gebied en bespreken deze in de teamvergaderingen. Deze vinden doorgaans 1 keer per maand plaats.

Daarnaast bespreekt en beoordeelt het Baronieteam de voorwaarden en aanvragen voor het Fonds Kleine Projecten (link) en bereidt zij de Bestuursvergadering voor.

Leden Baronieteam