ANBI Steunstichting

LandStad De Baronie maakt zich al sinds de oprichting in 2012 sterk voor een vitale streek. De organisatie doet dat onder andere door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, het initiëren van projecten die bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie en het ondersteunen van projecten die worden aangedragen vanuit het netwerk van ondernemers, overheden, onderwijs en particulieren. In de afgelopen jaren ontvingen diverse initiatieven een financiële bijdrage. Dit dankzij de ondersteuning vanuit de 7 Baroniegemeenten en onze overige partners.

LandStad De Baronie wil kleine projecten, die ontstaan vanuit de samenleving, blijven waarderen met een financiële bijdrage. Om dat mede mogelijk te kunnen maken is de Stichting Financiële Ondersteuning Streeknetwerk Landstad de Baronie opgericht. Deze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Steunstichting bestaat uit:

Harrie Nuijten – voorzitter
Lenie Simons – secretaris
Albert van Schendel – penningmeester
Joseph Vos
Jac van der Aa
Francis Witmer
Johan de Beer

Contactgegevens

E-mail: secretariaat@landstaddebaronie.nl
Telefoon:  06-25077101
RSIN/fiscaal nummer: 858835071
Bankrekeningnummer: NL69 RABO 0336 7733 07, t.a.v.  St.Fin.Onderst. Landstad de Baronie

Jaarplan LandStad De Baronie
Statuten Steunstichting (pdf)