11 januari 2023

Natuurpunt koopt percelen bij het Merkske

 

 

 

 

Natuurpunt Markvallei (natuurvereniging voor Hoogstraten, Baarle-Hertog en Rijkevorsel) heeft de voorbije maanden enkele ‘sleutelpercelen’ kunnen aankopen in de ‘laars’ van de Vallei van het Merkske. Natuurpunt en het Agentschap Natuur en Bos willen nu projecten opstarten om de waterkwaliteit van het Merkske te verhogen.

Door de aankoop van de percelen zijn nu alle bermpercelen vanaf de ingang van de Halsche Beemden in handen van Natuurpunt en ANB. De ‘laars’ is de naam die de terreinbeheerders geven aan de smalle uitloper op Belgisch grondgebied in oostelijke richting verder Nederland in. De ‘hiel’ van de laars bevindt zich ter hoogte van Baarle Brug en de ‘tip’ ligt in de Kromme Hoe. De ‘laars’ ligt als een schiereiland omgeven door Nederlands natuurgebied, maar is grondgebied Baarle-Hertog.

In de Europese Kaderrichtlijn Water werd de verbetering van de waterkwaliteit vastgelegd. De Vallei van het Merkske werd door Vlaanderen hierbij als speerpuntgebied naar voor geschoven. De bedoeling is om tegen 2027 de waterkwaliteit in orde te krijgen. “Natuurpunt Markvallei, één van de deelnemers aan het overleg, heeft zich hierbij geëngageerd om zo snel mogelijk alle percelen, die vandaag nog in landbouwgebruik zijn en gelegen in de ‘laars’, te verwerven”, zegt Bart Royens van Natuurpunt.

“De bemesting van landbouwpercelen langs het Merkske heeft nu eenmaal een zeer slechte invloed op de waterkwaliteit. De aankopen van de bewuste percelen gebeurden in een constructief overleg en met goedkeuring van de landbouwers die hier actief zijn.”

(Bron: Brabants Dagblad)

 

Lees meer op de website van het Natuurpunt