10 april 2024

Marktverkenning tijdelijke seizoenhoreca en/of recreatie bij de Galderse Meren

De gemeente Breda is voornemens om vanaf recreatieseizoen 2025 ruimte te bieden voor tijdelijke seizoenshoreca en/of een recreatieve activiteit aan de Galderse Meren. Het gaat om een tijdelijke vorm van horeca en/of recreatie die in de periode 1 april tot 1 oktober geopend mag zijn.

Om dit te realiseren, wil de gemeente begin 2025 een aanbestedingsprocedure starten om een marktpartij te selecteren die deze tijdelijke seizoenshoreca en/of recreatieve activiteit kan realiseren aan de Galderse Meren. In aanloop van de aanbestedingsprocedure wordt er nu eerst een marktverkenning georganiseerd.

Deze marktverkenning heeft als doel om kennis en ervaring op te doen over de marktmogelijkheden met betrekking tot tijdelijke horeca en recreatieve activiteiten in een recreatiegebied. Aan de hand van vragen worden partijen uit de markt bevraagd over de mogelijkheden en onmogelijkheden. De informatie die wordt opgehaald doormiddel van deze marktverkenning wordt gebruikt om de haalbaarheid van het idee te bepalen. Indien de haalbaarheid is aangetoond, wordt er daadwerkelijk een aanbestedingsprocedure gestart.

Achtergrond
Op dit moment werkt de gemeente Breda aan een nieuwe visie voor de Galderse Meren. De gebiedsvisie komt voort uit de opdracht die door de gemeenteraad begin 2021 is geformuleerd middels de motie ‘Geef de Galderse Meren een upgrade (1 april 2021)’. Deze visie vormt het perspectief voor de Galderse Meren voor de langere termijn. In de tussenliggende periode is hierdoor ruimte voor een tijdelijke invulling. Daarvoor wordt nu de marktverkenning gestart.
Klik op deze link om naar de vragenlijst van de marktverkenning te gaan: