3 oktober 2023

LandStad kent weer twee subsidies toe

LandStad De Baronie heeft in de afgelopen periode weer twee mooie projecten in de Baronie gewaardeerd met een subsidie vanuit het Fonds Kleine Projecten. Realisering van een Voedselbos in Den Hout ontvangt 1.000 euro en de Natuurfototentoonstelling van Focus NatuurEL krijgt 500 euro.

 

 

 

 

Voedselbos Den Hout
Den Hout krijgt een voedselbos aan de Vrachelsestraat. Het 1 hectare grote terrein komt ten westen van de waterpartij tussen de Vrachelsestraat en sportpark Contreie. Het Oosterhoutse gemeentebestuur stemde in met een pachtconstructie waarbij de grond voor minimaal 25 jaar voor een symbolisch bedrag van 1 euro per jaar ter beschikking wordt gesteld aan de stichting Houts Voedselbos.
De stichting werd ruim twee jaar geleden opgericht met als doel een voedseltuin in te richten in Den Hout. Na vijf tot zeven jaar is een voedselbos op volle productie, met als voornaams­te bezigheid de oogst
Het voedselbos gaat op natuurlijke wijze worden onderhouden, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Door het slim combineren van alles wat in een bos groeit (bomen, struiken, kruiden, knol- en wortelgewassen, bodembedekkers, klimplanten en schimmels) met landschapselementen zoals hagen, houtwallen en poelen ontstaat op termijn een gevarieerd bos met een hoge biodiversiteit. De eerste paar jaar is de inzet vooral gericht op het op gang brengen van de gewasgroei, het beschermen van de jonge aanplant en het vrijhouden van paden. Na vijf tot zeven jaar is een voedselbos op volle productie. Dan is de voornaamste bezigheid de oogst. Klein fruit zoals frambozen, aardbeien en bessen kunnen sneller geoogst worden. De stichting wil gaan samenwerken met zorginstellingen, kwetsbare bewoners uit de omgeving, zorgboerderij Levensvreugde en basisschool De Achthoek. Als het meezit kunnen dit najaar de eerste bomen en planten de grond in. Via Stichting Oosterhout SDG Lokaal kunnen mensen deelnemen aan de Car Free Challenge, waarbij punten zijn te verdienen wanneer voor reizen de fiets wordt gepakt in plaats van de auto. Die punten kunnen worden ingewisseld voor cadeaubonnen, waarmee bomen in het voedselbos worden geplant. Nadat alles is aangeplant in ingezaaid zullen er regelmatig activiteiten georganiseerd worden zoals workshops – wildplukdagen – eten uit de natuur maar ook over de biodiversiteit. De totale kosten bedragen zo’n 5.000 euro. LandStad De Baronie draagt 1.000 euro bij voor eetbare natuur.
Volg de ontwikkelingen op Facebook.

Natuurfototentoonstelling
Een gedeelde passie voor wandelen in de natuur en fotografie heeft acht lokale/regionale fotografen bij elkaar gebracht in Focus NatuurEL. De fotografen vonden elkaar via sociale media, waarop zij allen actief zijn. De groep heeft het initiatief genomen voor een rondreizende natuurfototentoonstelling.
In deze foto-expositie neemt Focus NatuurEL bezoekers mee naar verschillende natuurgebieden rondom Breda, Etten-Leur en Zundert en laat zien hoe adembenemend mooi onze omgeving is. De eerste plek waar de tentoonstelling te zien zal zijn, is de Van Gogh kerk Etten-Leur. Datum: zaterdag 11 en zondag 12 november 2023
Openingstijden: 10.00 – 17.00 uur. Entree is gratis, iedereen is welkom!
De bedoeling is dat de tentoonstelling in 2024 ook op andere locaties in de Baronie te zien zal zijn. Inmiddels zijn al bekend buitenlokaal de Zwarte Schuur in natuurgebied de Pannenhoef en de Herenkamer op de Oude Buisse Heide.
Alle gefotografeerde natuurgebieden vallen onder het Van Gogh Nationaal Park. Deze organisatie draagt net als LandStad bij aan de productie van een aantal informatiepanelen bij de expositie. Hierop worden de natuurgebieden informatief beschreven. Op plattegrondjes wordt aangegeven waar de prachtige natuurfoto’s gemaakt zijn. Op een apart paneel wordt informatie gegeven over Van Gogh Nationaal Park.
Deelnemende fotografen:
-Marlies van Geel
-Femke Nouws
-Lian van Sundert
-Lukasz Czerkawski
-René Mensen
-Sandra de Jong
-Hilda Betjes
-Ria Mol
De totale kosten worden geraamd op zo’n 5.000 euro. LandStad draagt 500 euro bij.
Website organisatie