15 maart 2023

LandStad De Baronie Jaarplan 2023

Bert Kandel (voorzitter): Het afgelopen jaar stond in het teken van ons tienjarig bestaan. Er waren diverse speciale jubileumactiviteiten die ons naast goede herinneringen ook een
mooie opbrengst opleverden om mee verder te gaan. Zoals projectfilmpjes voor op de website, het aanplanten van zonnebloemranden en ideeën voor een
pelgrim-wandelroute. Daarnaast kregen wij er weer actieve partners bij, zoals de ZLTO, de Agrarische Natuur Vereniging en Bijenlandschap West-Brabant.
In 2023 rekenen wij op het mede met onze steun realiseren van de aankleding van twee fietsroutes: de fietsallee tussen Breda en Alphen en de route Van
Nassau (Breda) tot Van Gogh (Zundert) langs de Aa en Weerrijs.

 

Wij willen de aanleg van zonnebloemranden verder uitbreiden in samenwerking met ZLTO en Agrarische natuurverenigingen. Wij zullen ook de streekrecreatiekrant en de streekproductenkaart opnieuw uitbrengen (de laatste in nóg hogere oplage). Ook zullen we Baroniebreed samen met de ZLTO het bezoeken aan agrarische bedrijven (“Boer Inzicht”) uitrollen. Wij gaan ook op zoek naar extra financiering voor de natuur in het project “Centje voor de Natuur”. En wij willen samen met partners bekijken hoe we elektriciteitskastjes in het buitengebied kunnen beplakken met afbeeldingen en teksten die te maken hebben met natuur, erfgoed en geschiedenis. Uiteraard zetten wij in gang gezette projecten voort: regiomarketing bevorderen, de samenwerking tussen de Baroniepoorten ondersteunen, een landschapsbiografie ontwikkelen, het beter in beeld brengen van plannen en wensen op het gebied van groen en water.
Dit alles om, zoals ik op onze jubileumnetwerkbijeenkomst al vertelde, als rode draad voor LandStad echt werk te maken van het herstellen van het evenwicht tussen mens en natuur.

Voor 2023 zetten wij nieuwe projecten in gang en brengen wij lopende projecten verder. Dit wil niet zeggen dat alle projecten in 2023 afgerond gaan worden. Bepaalde zaken lopen door in 2024 en verder. Wij blijven focussen naar een evenwichtig aanbod binnen onze thema’s vrijetijdseconomie, streekproducten, natuur & water en erfgoed.

Jaarplan 2023 LandStad de Baronie DEF. (PDF)