26 juni 2023

Intensievere samenwerking tussen gemeenten in de regio

De gemeenten Altena, Alphen-Chaam, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk en Oosterhout gaan meer en vaker samenwerken als het gaat om afval. Zo kunnen zij kennisdelen en samen werken aan de VANG-doelstellingen en een circulaire economie.

Het kabinet wil in 2030 nog maar de helft van de grondstoffen gebruiken die we nu gebruiken. In 2050 moeten we een compleet circulaire economie hebben. Gemeenten staan dus allemaal voor dezelfde uitdaging. Allemaal moeten we meewerken aan de VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) en een circulaire economie.

Meerwaarde van samenwerking
De gemeenten gaan samen een ‘expeditieleider’ aanwijzen. Dit is iemand die de samenwerking in de regio echt verder gaat brengen. De expeditieleider werkt een aanpak uit. Hierin delen we bijvoorbeeld vernieuwingen en plannen met elkaar. Daarnaast gaat de expeditieleider bouwen aan een regionaal circulair netwerk van overheden, scholen, ondernemers en inwoners. De gemeenten zijn van plan om ook meer samen over afvalpreventie te gaan communiceren.

Wethouder Ger de Weert (Etten-Leur – verantwoordelijk voor afval): “We scheiden op dit moment een deel van onze afvalstromen. We groeien door in 2050 naar een economie waarin grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt worden. Dat is een noodzaak, want grondstoffen kunnen niet oneindig uit onze Aarde worden gehaald om vervolgens aan het einde van de economische levensduur op een afvalberg te worden gestort of verbrand. Om daarin de verder stappen te zetten gaan nu de gemeenten in de Baronie de samenwerking in de verwerking van afvalstromen verder intensiveren, waarbij ook de samenwerking met bedrijven en onderwijsinstellingen wordt opgezocht. Etten-Leur sluit hier graag bij aan. En Etten-Leur onderzoekt daarnaast de mogelijkheden van de inrichting van een circulair ambachtscentrum.”

VANG-doelen en circulaire economie
De VANG-doelstellingen gaan over het verminderen van de hoeveelheid restafval van gezinnen en het scheiden van zoveel mogelijk recyclebare grondstoffen. In een circulaire economie gaan we beter en met meer aandacht om met grondstoffen, materialen en producten. Daardoor zijn we minder afhankelijk van de winning en het maken van nieuwe grondstoffen en materialen.

Meer uitdagingen
Binnen deze opgave hebben gemeenten te maken met een aantal uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan ingewikkelde afval- en grondstromen, technologische ontwikkelingen, marktontwikkelingen en verwerkers en inzamelaars uit de regio. Om hier goed op in te kunnen spelen, is het belangrijk om samen te werken. Het gaat daarbij niet alleen om de afvalinzameling. Het gaat ook om
afvalverwerking en sorteren, circulair ondernemerschap, inkoop, automatisering en voorlichting en handhaving.