14 maart 2023

Herinrichting stroomgebied Het Merkske

Ze zijn er nog: echte, authentieke, kronkelende, stille beekjes. Het Merkske is er zo één, in het zuidelijke puntje Brabant onder Breda / Baarle-Nassau. Het beekje loopt ook dwars door Castelré. Voor een deel ligt het Merkske dus letterlijk óp de grens met België en stroomt het door tot Wortel-Kolonie in Vlaanderen. Een heerlijke plek om rustig te wandelen!

Het Merkske is altijd met rust gelaten en nooit gekanaliseerd, en de natuur in het beekdal mocht voor een groot deel zijn gang gaan. De boeren die hier boerden, lieten het landschap in zijn waarde. Zo komt het dat het Merkske zijn 19e eeuwse karakter behouden heeft. Een karakter met houtsingels en bramenwalletjes, bloemrijke graslanden en heel veel donkere elzen, die zo graag met hun voeten in het water staan. De perfecte plek om de 21e eeuw even te vergeten.

Het Merkske is een grensoverschrijdend beekdallandschap, gelegen tussen het Nederlandse Baarle-Nassau en het Vlaamse Hoogstraten. Lange tijd was dit grensgebied een vergeten hoek, waardoor het ontsnapte aan ingrepen van de mens. Het kleinschalig cultuurlandschap hier kenmerkt zich door een mozaïek van heidevelden, natte bloemrijke graslanden, akkers en bosjes rondom het 16 kilometer lange, kronkelende beekstelsel van Het Merkske. De vele zandpaden bieden een rijke variatie aan plant- en diersoorten en maken het natuurgebied een paradijs voor de wandelaar en natuurliefhebber.

In Het Merkske zijn vele wandelroutes uitgestippeld. Bekijk ze in deze folder (2019)

Het stroomgebied van de grensbeek gaat dit jaar (t/m 2025) voor een deel op de schop. Initiatiefnemers zijn het Vlaamse Maasbekkensecretariaat, de Provincie Antwerpen en Waterschap Brabantse Delta. Ook Staatsbosbeheer, ZLTO en diverse natuurorganisaties zijn betrokken.

Er worden vooral natuurlijke maatregelen genomen om het stroomgebied zijn bijzondere karakter te laten behouden.Zo worden er bijvoorbeeld boomstronken, boomstammen en takkenbossen in de beek gelegd. Hierdoor ontstaan verschillende stroomsnelheden, wat goed is voor de biodiversiteit. De natuurlijke elementen kunnen bovendien dienen als schuilplek voor (water)dieren. Ook wordt er langs Het Merkske nieuwe natuurlijke beplanting aangebracht. Die zorgt in de zomer voor schaduw, waardoor de temperatuur van het water minder hard oploopt. Ook wordt er in het najaar om een andere manier gemaaid, waardoor er meer groen behouden blijft.