11 april 2023

Evenement: “Gezonde voeding, Gezonde bodem & Meer sociale cohesie”

Op 23-24 juni ben je bij Sophia’s Tuin in Dorst van harte welkom voor het evenement  “Gezonde voeding, Gezonde bodem & Meer sociale cohesie”. Een evenement waar we elkaar inspireren, in gesprek gaan en samenwerkingen sluiten om de agrarische sector verder te verduurzamen.

Een gezonde bodem is essentieel voor een gezonde voeding. Het biedt planten de nodige voedingsstoffen en ondersteunt hun groei. Een bodem die rijk is aan organisch materiaal en levende organismen, zoals bacteriën, schimmels en wormen, kan beter water vasthouden en voedingsstoffen opnemen. Dit leidt tot een betere kwaliteit van gewassen en voeding, wat uiteindelijk ten goede komt aan de gezondheid van consumenten.

 

Bovendien heeft een gezonde bodem een directe relatie met biodiversiteit. Een gezonde bodem bevat veel verschillende soorten organismen die bijdragen aan een gezond ecosysteem. Door de groeiende biodiversiteit in een gezonde bodem wordt het ecosysteem verrijkt en dit leidt weer tot gezondere planten, dieren en mensen.

Het voorlopige programma

14:00 uur: Inloop
14:15 uur: Sander Braat zal spreken over het belang van biodiversiteit
14:45 uur: Spreker 2 zal zijn/haar visie delen over de relatie tussen een gezonde bodem en gezonde voeding
15:15 uur: Pauze
15:30 uur: We zullen de documentaire “Onder het Maaiveld” vertonen die dieper ingaat op het belang van gezonde bodem voor onze voeding
17:00 uur: Afsluiting
17:15 uur: Afsluitende borrel 18:00 uur: Einde

Aanmelden kan bij Tjebbe Will, 06 48479505