Fonds Kleine Projecten

Heb jij een goed idee voor onze streek? LandStad De Baronie stimuleert kleine projecten en initiatieven die invulling geven aan onze 4 themalijnen: Erfgoed & Cultuurhistorie, Natuur & Water, Vrijetijdsbeleving en Streekproducten. Het fonds stelt voor kleine projecten – die nog net dat ene zetje nodig hebben om gerealiseerd te kunnen worden – een bijdrage voor van maximaal € 3.000,-.

Meer informatie over het Fonds Kleine Projecten en het aanvraagformulier zijn te vinden op deze pagina. Om in aanmerking te kunnen komen, dient het aanvraagformulier volledig te worden ingevuld. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden dan z.s.m. beoordeeld.
Nogmaals willen wij aanvragers er op wijzen dat het uitgeven van (foto)boeken niet meer in aanmerking komt voor een bijdrage.

Om een paar willekeurige voorbeelden te geven, denk aan bijvoorbeeld het ontwikkelen van een route, het realiseren van oplaadpunten voor fietsen (in het buitengebied) of het inzaaien van bloemrijke akkerlanden.

Neem bij vragen even contact op met ons via: secretariaat@landstaddebaronie.nl