20 mei 2024

Extra geld voor kleine projecten

Er is extra budget beschikbaar voor kleine projecten in de Baronie. Dien nu je aanvraag in!

Reden: Water- en Klimaatkring de Baronie ondersteunt het Fonds Kleine Projecten van streeknetwerk LandStad De Baronie met een financiële bijdrage van €20.000,-.

Water- en Klimaatkring de Baronie is een samenwerking van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert, waterschap Brabantse Delta en drinkwaterbedrijf Brabant Water die zich richt op het aanpassen van de omgeving aan het veranderde klimaat. Daarbij is veel aandacht voor water en groen om wateroverlast, droogte en hitte te beperken. Dit wordt ‘klimaatadaptatie’ genoemd. Water en groen kunnen ook bijdragen aan een aantrekkelijke omgeving waarin het fijn wonen, verblijven en recreëren is.

LandStad De Baronie stimuleert sinds een aantal jaren kleine projecten en initiatieven in de streek die invulling geven aan 4 themalijnen: Erfgoed & Cultuurhistorie, Natuur & Water, Vrijetijdsbeleving en Streekproducten. Het fonds stelt voor kleine projecten – die nog net dat ene zetje nodig hebben om gerealiseerd te kunnen worden – een ondersteunende bijdrage beschikbaar van maximaal €3.000,-. Dankzij de bijdrage van de Water- en Klimaatkring kunnen dit jaar extra projecten een duwtje in de rug krijgen wanneer die een zodanige relatie hebben met groen, natuur en/of water dat daarmee wateroverlast, droogte en/of hitte wordt verminderd. Denk bijvoorbeeld aan projecten die zich (deels) richten op meer groen, minder bestrating, betere sponswerking van de bodem, extra waterberging, groen dak, afkoppelen regenwater van het riool en/of infiltreren van (schoon) water in de bodem.

Kom maar op met je aanvraag! Lees meer.