17 april 2022

EVZ LandStad De Baronie

Start uitvoering stapsteen Jacobswei Chaam – EVZ LandStad De Baronie

Ten oosten van Chaam ligt een perceel in de buurt van de ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Laagheiveltse Beek. Dit perceel is eigendom van waterschap Brabantse Delta. Natuurvereniging Mark en Leij heeft onderzocht of dit perceel als stapsteen een onderdeel kan zijn van de EVZ LandStad de Baronie. Samen met Brabants Landschap is een inrichtingsschets gemaakt. Deze is voorgelegd aan de gemeente Alphen-Chaam en waterschap Brabantse Delta. Alle partijen waren enthousiast over het voorstel. Na een periode van voorbereiding is vorige week door aannemer Kennes gestart met de aanleg van de stapsteen “Jacobswei”. Dit is een mooie mijlpaal omdat dit de start is van de eerste uitvoering binnen de samenwerking EVZ LandStad de Baronie in Alphen-Chaam.

Hoe ziet de stapsteen eruit?
Er wordt een poel gegraven en er wordt beplanting aangebracht op een grondwal. De nieuwe inrichting versterkt de biodiversiteit, het aantal plant- en diersoorten zoals de Boomkikker.

Het project wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Ook de provincie Noord-Brabant en de gemeente Alphen-Chaam dragen hier aan bij.

Binnen het project EVZ LandStad De Baronie werkt het waterschap aan natuur samen met de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle Nassau, Etten-Leur, Gilze en Rijen en Zundert. Deze samenwerking is mede mogelijk gemaakt door streeknetwerk LandStad De Baronie.