8 juni 2023

EVZ De Boomkikker geopend

Dinsdag 30 mei heeft Alwijn ten Cate, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, samen met wethouders Peter Bakker (Breda) en Corné Machielsen (Gilze en Rijen) de ecologische verbindingszone (EVZ) de Boomkikker geopend.

Zeven partijen hebben de handen ineen geslagen om de Molenschotse Heide te verbinden met de Chaamse Bossen. Hierdoor kan de boomkikker zich via deze EVZ verplaatsen van en naar de natuurgebieden. De EVZ is een natuurlijk ingerichte zone van 25 á 30 meter breed met een totale lengte van ruim elf kilometer.

Ecologische verbindingszones
EVZ’s verbinden natuurgebieden met elkaar. Belangrijk om het voortbestaan van soorten te garanderen. Wanneer natuurgebieden onvoldoende met elkaar verbonden zijn ontstaan geïsoleerde populaties van bijvoorbeeld boomkikkers. Isolatie leidt uiteindelijk tot uitsterven van de soort op deze plek. Binnen de ecologische verbindingszone liggen enkele kleinere natuurgebiedjes (stapstenen) met een omvang tussen 4.000 m2 en 50.000 m2. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker en veiliger verplaatsen. En ze vinden in de EVZ voedsel en nestgelegenheid. Dat is goed voor het totaal aan planten en dieren (de biodiversiteit). De EVZ is niet alleen nuttig voor boomkikkers maar ook voor insecten, vogels en zoogdieren.

De boomkikker (Hyla arborea)
De boomkikker stelt hoge eisen aan zijn leefomgeving en daar is bij de inrichting van de EVZ rekening mee gehouden. Met zijn felgroene kleur, relatief grote ogen en een lengte van slechts 4-5 cm heeft de boomkikker een hoog aaibaarheidsgehalte. Hij is een zeldzaam beestje in Nederland en komt alleen voor in de zuidelijke provincies en in de Achterhoek. Om te gedijen moet zijn leefgebied bestaan uit droge en natte plekken. Er is vegetatie nodig met gras, bomen en struiken met veel bloemen en vruchten. Dan zitten er namelijk veel insecten. De boomkikker is koudbloedig en moet kunnen schuilen en zonnen. Want voordat de boomkikker op insecten gaat jagen moet hij eerst opwarmen.

Samenwerking
De 7 organisaties die in dit project samenwerken zijn gemeenten Alphen-Chaam, Breda en Gilze en Rijen, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer, Rijksvastgoedbedrijf/Defensie en golfclub Toxandria. De EVZ is onderdeel van het door de provincie Noord-Brabant aangewezen Natuurnetwerk Brabant. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling Biodiversiteit en Leefgebieden Bedreigde Soorten (BIO) én een subsidie van Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Deze organisaties bundelen hun krachten en koppelen gezamenlijke doelen aan dit project. Dat is praktisch, duurzaam en kostenbesparend

Waterschapsbestuurder Alwijn ten Cate: “Door de aanleg van kleine natuurgebiedjes en poelen ontstaan er geschikte omstandigheden voor de voortplanting van de boomkikker en andere dieren. De natuurlijke zone is een belangrijk onderdeel voor de ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden van de Baronie. Deze natuurontwikkeling biedt ook ruimte aan het opvangen van water tijdens hevige regenbuien. Zo draagt het bij aan het voorkomen van wateroverlast in het gebied.”

(Bron: Groen Ontwikkelfonds Brabant)