11 maart 2023

Congres The Future of Leisure

Ben jij aktief in de vrijetijdsindustrie. Kijk dan zeker even of het congres The Future of Leisure in Breda, op 22 maart, iets voor jou is. Het wordt georganiseerd door diverse onderwijsinstellingen, waaronder Breda University of Applied Sciences (BUas)

Leisure is hot. Logisch, want steeds meer ontlenen mensen hun identiteit aan hun vrijetijdsbesteding. ‘Ik ben vrij, dus ik ben’. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft vrije tijd zich ontwikkeld tot een cultureel fenomeen van jewelste, met een eigen dynamiek en een eigen economie. Opvallend genoeg neemt de laatste jaren het aantal uren vrije tijd af, maar het aantal activiteiten buitenshuis toe. En daarmee ook de bestedingen, die gemiddeld per activiteit 17 euro bedragen. In totaal is het jaarbudget voor vrijetijdsbesteding in Nederland 4000 tot 6000 euro per huishouden (inclusief vakanties). Dat is voor heel Nederland zo’n 35 miljard euro per jaar. De vrijetijdsindustrie wordt dan ook even serieus benadert als de productie-industrie, het onderwijs, de zorg en de dienstensector.

De leisuresector kan heel breed worden gedefinieerd: vermaak, winkels, cultuur, recreatie. Delen van leisure zijn vaak vervat (horeca, cultuur, detailhandel, open lucht recreatie).

het aantal plaatsen is beperkt; het heeft de voorkeur om per organisatie max 2 deelnemers aan te melden.

Dat kan hier:

www.futureofleisure.nl