18 juli 2022

Bijeenkomst Water- en Klimaatkring

In 2050 moet Nederland klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. Op het klimaatportaal staat de aanpak van de verschillende gemeenten uit Water- en Klimaatkring De Baronie om dit doel te gaan halen.

Onlangs vond, in aanwezigheid van LandStad De Baronie weer een bijeenkomst plaats. Vera Kusters, Adviseur Klimaatadaptatie en Stedelijk Water, blikt kort terug: “Tijdens deze dag hebben we elkaar in De Baronie weer live ontmoet. In de ochtend kwam de Klimaatkring bij elkaar. Na het voorstellen van nieuwe gezichten en kort doorlopen van ons Uitvoeringsprogramma, gingen we aan de slag. Het resultaat: een actualisatie en thematische indeling van veel klimaatadaptatie projecten in de Baronie. Op basis daarvan prioriteerden we samen zes opgaven om als Klimaatkring de komende tijd verder aan te werken. Waaronder de gebiedsgerichte aanpak van beekdalen, klimaatbestendige nieuwbouw en bestaande bouw, bedrijventerreinen en recreatie. In de middag breidde de groep uit met leden vanuit de Waterkring en LandStad de Baronie. Joost Rompa en Peter van Schie kwamen vertellen over de SRBT: Stedelijke Regio Breda Tilburg. Na hun presentaties zochten we samen de verbinding op tussen de SRBT en de netwerken Klimaatkring, Waterkring en LandStad. Voor de aanwezigen dus veel nieuwe inzichten deze middag.”

Een paar voorbeelden van lopende projecten zijn:

-Beekherstel Molenbeek (Rucphen) en beekherstel Wouwervallei (Breda/Gilze)
-Aanleg Seeligpark (Breda)
-Afkoppelproject Brickey (Rucphen)
-Treeport en Fruitpoort (Zundert)
-Klimaatadaptatie maatregelen op bedrijventerreinen Vosdonk en Fri-Jado (Etten-Leur)