Het streeknetwerk LandStad De Baronie bestaat 10 jaar. En dat gaat gevierd worden. Op het jubileumprogramma staan gedurende dit jaar onder andere een feestelijke Netwerkdag op 16 juni, video’s van succesvolle projecten, het inzaaien van een dikke 10 kilometer zonnebloemranden en het verloten van 10 bijzondere belevenissen in de Baronie.

LandStad de Baronie is in 2012 opgezet om regio De Baronie van Breda aantrekkelijker te maken als leef- en verblijfsomgeving. De organisatie komt voort uit de zogenoemde reconstructiecommissie De Baronie, die in het eerste decennium van deze eeuw een sterke connectie had met de strategische Agenda van Brabant. De Provincie ondersteunde destijds de streeknetwerken. In zowel financieel als personeel opzicht had LandStad de Baronie tot 2017 nauwe relaties met de Provincie.

Het streeknetwerk werkt aan een vitalere leefomgeving waarbij de relatie tussen de steden en dorpen met het platteland versterkt wordt. Om dat te realiseren initieert en stimuleert het streeknetwerk al 10 jaar projecten die het woon-, leef- en verblijfsklimaat versterken. Daarbij worden alle partijen in de regio betrokken: overheden, onderwijs, ondernemers, overige maatschappelijke organisaties (de 4 O’s), plus de inwoners van 7 gemeenten. LandStad De Baronie is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Rucphen en Zundert. Vaste partners zijn al jaren Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Afgelopen jaar is daar Van Gogh Nationaal Park aan toegevoegd.

In de beginjaren lag de focus vooral op het versterken van de identiteit, regiobranding, recreatie, cultuurhistorie, natuur en landschap, streekproducten en het doorontwikkelen en uitrollen van de ‘Slow Living’ gedachte. De laatste paar jaar zijn deze aandachtspunten verder in de praktijk gebracht aan de hand van 4 themalijnen: Erfgoed & Cultuurhistorie, Natuur & Water, Vrijetijdsbeleving en Streekproducten.

Het streeknetwerk is niet verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van de waarden en kenmerken van de regio naar de doelgroep inwoners en bezoekers. De ‘verkoop’ daarvan is een verantwoordelijkheid van de plaatselijke VVV’s en toeristische informatiepunten en ondernemers. LandStad de Baronie initieert en ondersteunt wel projecten die aansporen tot onderlinge samenwerking en gezamenlijke promotie. Succesvolle samenwerkingsprojecten in de loop der jaren waren onder andere de visibilisatie van het verleden bij het Bels Lijntje, de ondersteuning bij het keurmerk Cittaslow, oprichting van de Baroniepoorten, de samenwerking tussen de musea, tussen producenten van streekproducten, de samenwerking met Avans Hogeschool en het project Smart Forest. Maar we zijn ook actief betrokken bij de samenwerking van de regionale VVV’s en toeristische informatiepunten met Breda Marketing. Als tussenstap naar een online regionaal promotieplatform hebben we als service een speciale portaal-website gemaakt met de doorlinks naar alle zogenoemde Destinatie Marketing Organisaties (DMO’s) in de streek. Een aanrader voor wie snel wil weten wat er in de streek te zien en te doen is.
Aan de hand van de 4 themalijnen zet LandStad De Baronie zich de komende jaren extra in voor een duurzame streek waar aandacht is voor een gezond milieu, welzijn en kwaliteit van de omgeving voor inwoners en bezoekers.

Houd de website www.landstaddebaronie.nl, de socials en nieuwsbrief van LandStad De Baronie in de gaten voor updates van het jubileumprogramma.

Programma Netwerkdag op 16 juni.