31 oktober 2022

Agenda Vrijetijdseconomie

 

In maart 2022 is de Actieagenda Vrijetijdseconomie in de regio West Brabant vastgesteld. In de Actieagenda staan acties die op lange en korte termijn bijdragen aan de ontwikkeling van West-Brabant als vitale bestemming.

Om hier uitvoering en invulling aan te geven en samenwerkingsverbanden in de regio te versterken, is nu Kirsten Willunat aangesteld als kwartiermaker. Breda Marketing is samen met LandStad De Baronie betrokken bij de ontwikkelingen om het belang van duurzaam toerisme in Breda en omgeving te stimuleren.

Wij wensen Kirsten veel succes!